04.12.2015 // 20:00 Uhr // Buchpremiere, Lesung mit Tytus Jaskulowski

Buch: „Die Spione wie ihr. Groteske und Geheimdienste Polens und der DDR“.

Gespräch, Lesung, Buchpräsentation und grafische Karikaturen auf Deutsch und Polnisch!

Eintritt frei.

tytus

Książka ukazuje obraz społeczeństwa PRL i NRD odbity w krzywym zwierciadle biurokracji tajnej służby. Można się z niej między innymi dowiedzieć, kto w 1980 roku poprosił polskiego ministra spraw wewnętrznych o autograf, dlaczego polskie MSW było zainteresowane niemieckim filmem Blond Gejsza, a także − komu były potrzebne „do pilnych celów operacyjnych“ spinacze, zszywacze i nożyczki….
Książka powstała przy okazji pracy nad rozprawą habilitacyjną autora poświęconą analizie relacji służb specjalnych NRD i PRL. Autor prezentuje subiektywny wybór 180 przypadków z historii relacji tych służb − absurdów, jakie pojawiały się w wywiadowczej codzienności − opatrując je humorystycznym / ironicznym komentarzem.
Zapraszamy zatem w podróż do tajnego świata. Być może lektura tej książki wywoła uśmiech na twarzy Czytelnika, który jednak powinien pamiętać, że rywalizacja wywiadów to nie zabawa.
Przykłady ilustrujące podstawowe pojęcia i metody działania wywiadu / kontrwywiadu ułożono w porządku alfabetycznym. Każde hasło stanowi jednak zamkniętą opowieść, lekturę można więc zacząć (lub skończyć) w dowolnym miejscu.
Dieser Beitrag wurde unter Programm veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.